O nama

 • Objavljeno u Mreža

Mreža za aktivne zajednice je neformalna mreža organizacija / pojedinaca koja je osnovana sa sljedećim ciljevima:

 • Razvoj EMI metodologije. Kontinuirana razmjena iskustava i rad na unapređenju metodologije rada u zajednicama što uključuje unapređenje trening programa i materijala, razvoj vještina i znanja članica Mreže i definiranje i praćenje standarda kvalitete rada.
 • Primjena pristupa EMI u lokalnim/mjesnim zajednicama. Kroz savjetovanje i podršku participativnim inicijativama u zajednicama, želimo povećati spremnost i sposobnost zajednica da učestvuju u lokalnom razvoju i mobiliziraju lokalne resurse za lokalno dobro.
 • Širenje pristupa EMI. Da bi postigli održive i vidljive rezultate, neophodno je raditi na promociji pristupa među nevladinim organizacijama u zemlji i u regiji, te ih obučavati za primjenu pristupa EMI.
 • Promocija filantropije. Dodatno, potrebno je djelovati u pravcu stvaranja takvog društvenog okruženja koji će podržavati mobilizaciju lokalnih resursa i učešće u razvoju.
Više...

Historijat mreže

 • Objavljeno u Mreža

Sa ciljem usavršavanja i promocije pristupa participativnih pristupa u radu sa zajednicama, kao i osiguravanja dovoljnog broja educiranih i iskusnih facilitatora koji bi bili angažirani na njenim projektima, Fondacija Mozaik je 2002. godine, edukacijom tri facilitatora, inicirala razvoj grupe vanjskih suradnika.


Godine 2004 broj članova je porastao a mreža je dobila naziv "Mreža RUZ" (Razvoj uz učešće zajednica) i od tada, kroz redovne tematske godišnje skupštine,  treninge, sastanake i učenje kroz praktični rad, Mreža se kontinuirano razvila, a njeni su članovi, zajednički radeći i prenoseći iskustva iz svojih organizacija, učestvovali  u  razvoju RUZ metodologije.

Fondacija Mozaik je koordinirala rad Mreže i edukaciju članova, te, uz podršku ostalih članova, radila na prikupljanju sredstava neophodnih za aktivnosti Mreže.

U februaru 2013 na godišnjoj Skupštini članovi Mreže donijeli su odluku o promjeni naziva Mreže koja od tada nosi naziv "Mreža za aktivne zajednice". Također, na skupštini je donesena odluka o izmjeni naziva metodologije (umjesto RUZ, novi naziv metodologije je EMI – edukacija, mobilizacija, impakt).

 

Više...

Članovi mreže

 • Objavljeno u Mreža

Članstvo u Mreži imaju organizacije, to jest njihovi zvanični predstavnici. Mreža je otvorena za organizacije civilnog društva i njihove članove koji dijele vrijednosti Mreže i žele da rade koristeći principe i metodolgojiju EMI.

Članovi OCD koji žele postati članovi Mreže trebaju:

 • biti članovi OCD koje imaju iskustvo u radu sa zajednicama i primjenjuju participativne pristupe u radu
 • imati višegodisnje iskustvo u radu na menadžerskim ili koordinatorskim poslovima u OCD
 • višegodišnje iskustvo u razvoju projektnih prijedloga
 • imati razvijene vještine komunikacije i prezentacije
 • imati iskustvo i vještine facilitacije sastanaka i trenersko iskustvo
 • imati  spremnost na timski rad
 • imati spremnost za učešće na treninzima i rad na vlastitom razvoju
Više...
Priključi se za RSS feed