Godišnje skupštine

  • Objavljeno u Mreža

Pored edukacija koje su organizirane za članove Mreže od strane Fondacije Mozaik, Mreža redovno održava tematske godišnje skupštine radi procjene i unapređenja rada, razmjene isustava i donošenja planova za naredni period:

  Vlašić, 29. august –1. sept.  2003, I godišnja skupština na temu „Participativni M&E“

  Vlašić, 3-5 juni 2004, II  godišnja skupština na temu „Kreativnost facilitacije procesa RUZ“

  Vlašić, 27-29 januar 2005, III godišnja skuština na temu „Savjetovanje u procesu RUZ“

  Vlašić, 23-25 februar 2006, IV godišnja skupština na temu „SP u ruralnim zajednicama“

  Vlašić, 15-17 februar 2007, V godišnja skupština na temu „Naših narednih 5 godina“

  Vlašić, 6-8 februar 2009, VI godišnja skupština na temu ''Standardizacija pristupa RUZ''

  Vlašić, 21-23 maj 2010, VII godišnja skupština na temu ''Projektni prijedlozi za EU fondove''

  Vlašić, 09-11 mart 2012, VIII godišnja skupština na temu: ''Standardi kvalitete u primjeni RUZ“

  Vlašić, 20-22 februar 2013, IX godišnja skupština na temu: ''Unapređenje politika rada savjeta MZ''

Više...
Priključi se za RSS feed