Poziv za dostavljanje prijava za učešće u projektu "Mreža za aktivne zajednice"

  • Objavljeno u Oglasi

U mnogim dijelovima Bosne i Hercegovine savjeti mjesnih zajednica su jedina mjesta za udruživanje i inicijative građana kroz koje oni mogu  unaprijediti uvjete i kvalitet svog života. Na savjetima je zadaća da pokreću razvojne aktivnosti, uključuju mještane u procese planiranja i koordiniraju razvojne aktivnosti. Uspješnost u ispunjavanju ove zadaće ovisi o sastavu članstva koji, kao i o inicijativi, energiji, viziji, optimizmu i vještinama pojedinaca koji su izabrani da volonterski rade za dobrobit svojih zajednica.

Stoga je Mreža za aktivne zajednice, koja već deset godina radi na izgradnji razvojno orijentiranih zajednica širom BiH, započela projekat financiran od strane Europske unije, ima za cilj formiranje i razvoj centara za razvoj mjesnih zajednica.

Pet organizacija koje budu odabrane za učešće u projektu imati će priliku da kroz edukaciju i praktični rad usvoje EMI metodologiju koja je u praksi potvrđena kao efikasno sredstvo protiv apatije u zajednicama, postanu dio naše Mreže i da u suradnji sa lokalnim upravama sa mnogo više uspjeha odgovore na stvarne potrebe društva, potaknu aktivizam, optimizam i energiju u zajednicama i razviju vještine i znanja članova savjeta koje će ih približiti različitim izvorima financiranja i povećati njihovu održivost.

Video:


Formular za prijavu za učešće u projektu nalazi se na ovom linku.


Popunjene formulare potrebno je poslati putem e-maila na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. najkasnije do 04.03.2013. godine.

Kriteriji odabira:
Programska usmjerenost i iskustvo u radu sa zajednicama
Stupanj razvijenosti organizacionog i projektnog menadžmenta
Razvijenost suradnje sa lokalnim upravama i drugim vladinim i nevladinim organizacijama
Ljudski resursi, sa posebnim naglaskom na iskustvo i potencijal za razvoj trenerskih kapaciteta organizacije
Iskazana motivacija članova organizacije za učešće u projektu

Prednost pri odabiru će imati omladinske organizacije iz regije Hercegovine i zapadne Bosne.

Poziv za učešće

Više...

Metodologija

EMI (Edukacija, Mobilizacija, Impakt) metodologija koju od 2002 razvijaju i primenjuju članice Mreže (ranije RUZ metodologija) zasniva se na temejnom uvjerenju da zajednice postaju ono što jesu na osnovu izbora i postupaka njenih članova kroz duži vremenski period. To je metodologija rada sa zajednicama koja omogućuje ljudima bolje prepoznavanje i aktivno korištenje resursa zajednice, a sa ciljem održivog društvenog i ekonomskog razvoja. Kroz programe koji su zasnovani na EMI metodologiji teži se graditi društveni kapital u zajednicama i osnažiti pojedince i zajednice za zajednički rad na razvoju.
Društveni kapital je koncept koji ukazuje na vrijednost društvenih veza, općeprihvaćenih normi povjerenja i suradnje za postizanje konkretnih koristi i  sveukupni  društveno-ekonomski razvoj. Brojna istraživanja pokazala su da nepovjerenje, pasivnost, društvena neumreženost imaju visoku ekonomsku, političku i društvenu cijenu.

Koristeći EMI metodologijiu gradimo društveni kapital omogućujući članovima zajednica da:  

  • identificiraju svoje snage i dostupne resurse, kao na primjer ljudske, društvene, prirodne, materijalne, financijske i druge resurse na kojima se može zasnivati razvoj zajednice
  • analiziraju svoje potrebe uvažavajući interese i potrebe različitih kategorija stanovništva, identificiraju najbolja moguća rješenja i razviju plan aktivnosti
  • razviju različita znanja i vještine neophodne za uspješan zajednički rad na lokalnom razvoju
  • provode lokalne inicijative usmjerene na konkrektna poboljšanja uvjeta života i na taj način  usvajaju nove norme ponašanja, grade međusobno povjerenje i stječu pozitivna iskustva koja će ih potaknuti na daljnji zajednički rad na razvoju zajednica
Više...
Priključi se za RSS feed