Historijat mreže

 • Objavljeno u Mreža

Sa ciljem usavršavanja i promocije pristupa participativnih pristupa u radu sa zajednicama, kao i osiguravanja dovoljnog broja educiranih i iskusnih facilitatora koji bi bili angažirani na njenim projektima, Fondacija Mozaik je 2002. godine, edukacijom tri facilitatora, inicirala razvoj grupe vanjskih suradnika.


Godine 2004 broj članova je porastao a mreža je dobila naziv "Mreža RUZ" (Razvoj uz učešće zajednica) i od tada, kroz redovne tematske godišnje skupštine,  treninge, sastanake i učenje kroz praktični rad, Mreža se kontinuirano razvila, a njeni su članovi, zajednički radeći i prenoseći iskustva iz svojih organizacija, učestvovali  u  razvoju RUZ metodologije.

Fondacija Mozaik je koordinirala rad Mreže i edukaciju članova, te, uz podršku ostalih članova, radila na prikupljanju sredstava neophodnih za aktivnosti Mreže.

U februaru 2013 na godišnjoj Skupštini članovi Mreže donijeli su odluku o promjeni naziva Mreže koja od tada nosi naziv "Mreža za aktivne zajednice". Također, na skupštini je donesena odluka o izmjeni naziva metodologije (umjesto RUZ, novi naziv metodologije je EMI – edukacija, mobilizacija, impakt).

 

Više...

Članovi mreže

 • Objavljeno u Mreža

Članstvo u Mreži imaju organizacije, to jest njihovi zvanični predstavnici. Mreža je otvorena za organizacije civilnog društva i njihove članove koji dijele vrijednosti Mreže i žele da rade koristeći principe i metodolgojiju EMI.

Članovi OCD koji žele postati članovi Mreže trebaju:

 • biti članovi OCD koje imaju iskustvo u radu sa zajednicama i primjenjuju participativne pristupe u radu
 • imati višegodisnje iskustvo u radu na menadžerskim ili koordinatorskim poslovima u OCD
 • višegodišnje iskustvo u razvoju projektnih prijedloga
 • imati razvijene vještine komunikacije i prezentacije
 • imati iskustvo i vještine facilitacije sastanaka i trenersko iskustvo
 • imati  spremnost na timski rad
 • imati spremnost za učešće na treninzima i rad na vlastitom razvoju
Više...

Metodologija

EMI (Edukacija, Mobilizacija, Impakt) metodologija koju od 2002 razvijaju i primenjuju članice Mreže (ranije RUZ metodologija) zasniva se na temejnom uvjerenju da zajednice postaju ono što jesu na osnovu izbora i postupaka njenih članova kroz duži vremenski period. To je metodologija rada sa zajednicama koja omogućuje ljudima bolje prepoznavanje i aktivno korištenje resursa zajednice, a sa ciljem održivog društvenog i ekonomskog razvoja. Kroz programe koji su zasnovani na EMI metodologiji teži se graditi društveni kapital u zajednicama i osnažiti pojedince i zajednice za zajednički rad na razvoju.
Društveni kapital je koncept koji ukazuje na vrijednost društvenih veza, općeprihvaćenih normi povjerenja i suradnje za postizanje konkretnih koristi i  sveukupni  društveno-ekonomski razvoj. Brojna istraživanja pokazala su da nepovjerenje, pasivnost, društvena neumreženost imaju visoku ekonomsku, političku i društvenu cijenu.

Koristeći EMI metodologijiu gradimo društveni kapital omogućujući članovima zajednica da:  

 • identificiraju svoje snage i dostupne resurse, kao na primjer ljudske, društvene, prirodne, materijalne, financijske i druge resurse na kojima se može zasnivati razvoj zajednice
 • analiziraju svoje potrebe uvažavajući interese i potrebe različitih kategorija stanovništva, identificiraju najbolja moguća rješenja i razviju plan aktivnosti
 • razviju različita znanja i vještine neophodne za uspješan zajednički rad na lokalnom razvoju
 • provode lokalne inicijative usmjerene na konkrektna poboljšanja uvjeta života i na taj način  usvajaju nove norme ponašanja, grade međusobno povjerenje i stječu pozitivna iskustva koja će ih potaknuti na daljnji zajednički rad na razvoju zajednica
Više...
Priključi se za RSS feed