O nama

Mreža za aktivne zajednice je neformalna mreža organizacija / pojedinaca koja je osnovana sa sljedećim ciljevima:

 • Razvoj EMI metodologije. Kontinuirana razmjena iskustava i rad na unapređenju metodologije rada u zajednicama što uključuje unapređenje trening programa i materijala, razvoj vještina i znanja članica Mreže i definiranje i praćenje standarda kvalitete rada.
 • Primjena pristupa EMI u lokalnim/mjesnim zajednicama. Kroz savjetovanje i podršku participativnim inicijativama u zajednicama, želimo povećati spremnost i sposobnost zajednica da učestvuju u lokalnom razvoju i mobiliziraju lokalne resurse za lokalno dobro.
 • Širenje pristupa EMI. Da bi postigli održive i vidljive rezultate, neophodno je raditi na promociji pristupa među nevladinim organizacijama u zemlji i u regiji, te ih obučavati za primjenu pristupa EMI.
 • Promocija filantropije. Dodatno, potrebno je djelovati u pravcu stvaranja takvog društvenog okruženja koji će podržavati mobilizaciju lokalnih resursa i učešće u razvoju.
Više...

Godišnje skupštine

Pored edukacija koje su organizirane za članove Mreže od strane Fondacije Mozaik, Mreža redovno održava tematske godišnje skupštine radi procjene i unapređenja rada, razmjene isustava i donošenja planova za naredni period:

  Vlašić, 29. august –1. sept.  2003, I godišnja skupština na temu „Participativni M&E“

  Vlašić, 3-5 juni 2004, II  godišnja skupština na temu „Kreativnost facilitacije procesa RUZ“

  Vlašić, 27-29 januar 2005, III godišnja skuština na temu „Savjetovanje u procesu RUZ“

  Vlašić, 23-25 februar 2006, IV godišnja skupština na temu „SP u ruralnim zajednicama“

  Vlašić, 15-17 februar 2007, V godišnja skupština na temu „Naših narednih 5 godina“

  Vlašić, 6-8 februar 2009, VI godišnja skupština na temu ''Standardizacija pristupa RUZ''

  Vlašić, 21-23 maj 2010, VII godišnja skupština na temu ''Projektni prijedlozi za EU fondove''

  Vlašić, 09-11 mart 2012, VIII godišnja skupština na temu: ''Standardi kvalitete u primjeni RUZ“

  Vlašić, 20-22 februar 2013, IX godišnja skupština na temu: ''Unapređenje politika rada savjeta MZ''

Više...

Historijat mreže

Sa ciljem usavršavanja i promocije pristupa participativnih pristupa u radu sa zajednicama, kao i osiguravanja dovoljnog broja educiranih i iskusnih facilitatora koji bi bili angažirani na njenim projektima, Fondacija Mozaik je 2002. godine, edukacijom tri facilitatora, inicirala razvoj grupe vanjskih suradnika.


Godine 2004 broj članova je porastao a mreža je dobila naziv "Mreža RUZ" (Razvoj uz učešće zajednica) i od tada, kroz redovne tematske godišnje skupštine,  treninge, sastanake i učenje kroz praktični rad, Mreža se kontinuirano razvila, a njeni su članovi, zajednički radeći i prenoseći iskustva iz svojih organizacija, učestvovali  u  razvoju RUZ metodologije.

Fondacija Mozaik je koordinirala rad Mreže i edukaciju članova, te, uz podršku ostalih članova, radila na prikupljanju sredstava neophodnih za aktivnosti Mreže.

U februaru 2013 na godišnjoj Skupštini članovi Mreže donijeli su odluku o promjeni naziva Mreže koja od tada nosi naziv "Mreža za aktivne zajednice". Također, na skupštini je donesena odluka o izmjeni naziva metodologije (umjesto RUZ, novi naziv metodologije je EMI – edukacija, mobilizacija, impakt).

 

Više...

Članovi mreže

Članstvo u Mreži imaju organizacije, to jest njihovi zvanični predstavnici. Mreža je otvorena za organizacije civilnog društva i njihove članove koji dijele vrijednosti Mreže i žele da rade koristeći principe i metodolgojiju EMI.

Članovi OCD koji žele postati članovi Mreže trebaju:

 • biti članovi OCD koje imaju iskustvo u radu sa zajednicama i primjenjuju participativne pristupe u radu
 • imati višegodisnje iskustvo u radu na menadžerskim ili koordinatorskim poslovima u OCD
 • višegodišnje iskustvo u razvoju projektnih prijedloga
 • imati razvijene vještine komunikacije i prezentacije
 • imati iskustvo i vještine facilitacije sastanaka i trenersko iskustvo
 • imati  spremnost na timski rad
 • imati spremnost za učešće na treninzima i rad na vlastitom razvoju
Više...

Pravilnik

Godine 2007. donesen je Pravilnik o radu koji je regulirao rad Mreže za aktivne zajednice i način angažmana njenih članova u projektima Fondacije Mozaik. Sa ciljem osigiravanja još efikasnijeg rada Mreže i njene adekvatne promocije, 2010. godine izvršena je revizija ovog dokumenta.

Dio Pravilnika kojim se regulira rad Mreže za aktivne zajednice donose njeni članovi koncenzusom, dok drugi dio, koji se odnosi na način angažmana članova Mreže u projektima Fondacije Mozaik, donosi sama Fondacija.

Pravilnik o radu Mreže za aktivne zajednice možete naći na ovom linku.

 

Više...
Priključi se za RSS feed