POTPISANI MEMORANDUMI SA SAVJETIMA MZ U 9 OPŠTINA

Predstavnici 5 savjeta mjesnih zajednica opštine Bugojno su  01.11.2014. godine potpisali Memorandum o saradnji sa predstavnicima projekta Mreža za aktivne zajednice koji  služi kao sporazum ugovornih strana o aktivnostima na unapređenju  rada pet  savjeta MZ na području ove opštine.

Time  su ove mjesne zajednice  ušle u proces  edukacija savjeta mjesnih zajednica koji se provodi u okviru projekta Mreža za aktivne zajednice u periodu avgust-novembar 2014. Prije njih su mjesne zajednice još 8  BH opština i to : Vlasenica, Srebrenica, Doboj, Jablanica, Bužim, Stolac, Brčko i Ljubinje  potpisivanjem memoranduma otpočele aktivnosti na osnaživanja članova savjeta MZ i aktivnih građana kroz edukacije koje im pružaju članovi Mreže za aktivne zajednice. Kroz treninge se stiču i usavršavaju znanja iz pisanja prijedloga projekta, namicanja sredstava, liderstva, vođenja sastanaka, strateškog planiranja, te društvene pravde, a sve u cilju povećanja kapaciteta savjeta MZ  za efikasno i efektivno vođenje lokalnog razvoja sa naročitim naglaskom na učešće građana, naročito marginalizovanih grupa žena i mladih. 


Projekat Mreža za aktivne zajednice je počeo sa implementacijom u januaru 2013. i završava se u decembru 2014. U okviru predviđenih aktivnosti sa mjesnim zajednicama je predviđeno uključivanje  najmanje 45 mjesnih zajednica iz gore navedenih opština.
Projekat provodi Fondacija Mozaik iz Sarajeva u partnerstvu sa nevladinim organizacijama članicama Mreže za aktivne zajednice: Priroda - Bratunac, Pod istim suncem - Jablanica, Sara- Srebrenica i ToPeer- Doboj.
 
Projekat je finansiran od EU.
Više o projektu: www.zaz.ba

Željana Pjevalica, koordinatorica projekta 
Fondacija Mozaik
Mob: +387 61 186 463

Fondacija Mozaik- Sarajevo
Miše Stupara 10, 78000 Banjaluka, Bosna i Hercegovina
Soukbunar 42, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina


Projekat "Mreža za aktivne zajednice"  razvija kapacitete organizacija civilnog društva za primjenu participativnih metoda rada sa zajednicama. Na taj taj način projekat doprinosi unapređenju rada savjeta MZ u Bosni i Hercegovini i većem uključivanju tradicionalno marginaliziranih grupa, posebno žena i mladih, u njihov rad. Projekat financijski podržava Europska unija a provodi ga Fondacija Mozaik u partnerstvu sa UŽ Priroda, UG Sara, OK Pod istim suncem i UG ToPeer.

na vrh