Historijat mreže

Sa ciljem usavršavanja i promocije pristupa participativnih pristupa u radu sa zajednicama, kao i osiguravanja dovoljnog broja educiranih i iskusnih facilitatora koji bi bili angažirani na njenim projektima, Fondacija Mozaik je 2002. godine, edukacijom tri facilitatora, inicirala razvoj grupe vanjskih suradnika.


Godine 2004 broj članova je porastao a mreža je dobila naziv "Mreža RUZ" (Razvoj uz učešće zajednica) i od tada, kroz redovne tematske godišnje skupštine,  treninge, sastanake i učenje kroz praktični rad, Mreža se kontinuirano razvila, a njeni su članovi, zajednički radeći i prenoseći iskustva iz svojih organizacija, učestvovali  u  razvoju RUZ metodologije.

Fondacija Mozaik je koordinirala rad Mreže i edukaciju članova, te, uz podršku ostalih članova, radila na prikupljanju sredstava neophodnih za aktivnosti Mreže.

U februaru 2013 na godišnjoj Skupštini članovi Mreže donijeli su odluku o promjeni naziva Mreže koja od tada nosi naziv "Mreža za aktivne zajednice". Također, na skupštini je donesena odluka o izmjeni naziva metodologije (umjesto RUZ, novi naziv metodologije je EMI – edukacija, mobilizacija, impakt).

 

na vrh