Godišnje skupštine

Fotografija sa godišnje skupštine mreže Fotografija sa godišnje skupštine mreže

Pored edukacija koje su organizirane za članove Mreže od strane Fondacije Mozaik, Mreža redovno održava tematske godišnje skupštine radi procjene i unapređenja rada, razmjene isustava i donošenja planova za naredni period:

  Vlašić, 29. august –1. sept.  2003, I godišnja skupština na temu „Participativni M&E“

  Vlašić, 3-5 juni 2004, II  godišnja skupština na temu „Kreativnost facilitacije procesa RUZ“

  Vlašić, 27-29 januar 2005, III godišnja skuština na temu „Savjetovanje u procesu RUZ“

  Vlašić, 23-25 februar 2006, IV godišnja skupština na temu „SP u ruralnim zajednicama“

  Vlašić, 15-17 februar 2007, V godišnja skupština na temu „Naših narednih 5 godina“

  Vlašić, 6-8 februar 2009, VI godišnja skupština na temu ''Standardizacija pristupa RUZ''

  Vlašić, 21-23 maj 2010, VII godišnja skupština na temu ''Projektni prijedlozi za EU fondove''

  Vlašić, 09-11 mart 2012, VIII godišnja skupština na temu: ''Standardi kvalitete u primjeni RUZ“

  Vlašić, 20-22 februar 2013, IX godišnja skupština na temu: ''Unapređenje politika rada savjeta MZ''

na vrh