Priče iz zajednice

MZ Suha (Bratunac) je prigradsko naselje koje broji tristotinjak stanovnika bošnjačke i srpske nacionalnosti i koje ima status MZ od 2006. godine. Osim sanacije makadamskih puteva, popravke jednog mosta,  donacija za rekonstrukciju kuća i ekonomske podrške povratnicima (plastenici, sadni materijal, tov junadi i pilića) od završetka rata do 2007. godine nije bilo značajnih projekata, posebno ne onih koje bi zajednički pokrenuli mještani. Početkom 2007. godine formiran je multinacionalni savjet MZ, čiji članovi nisu pokazivali nikakav interes za zajednički rad na lokalnom razvoju.  Za posljedicu to je imalo iznimno loše stanje puteva, rasvjete i sistema odvoda atmosferskih voda, te nepostojanje prostora za rad savjeta MZ.  Ujedno, u ovoj zajednici koja nosi teret ratnih dešavanja i gdje se nalazi jedna grobnica sa civilnim žrtvama rata, nedostatak prepoznavanja zajedničkih interesa i provođenja zajedničkih akcija doprinijeo je odvojenosti  i daljnjem produbljivanju nepovjerenja između Bošnjaka i Srba.


U oktobru 2007. u ovoj MZ Fondacija Mozaik i UŽ Priroda započeli su projekat ''Za aktivne zajednice'' koji je bio usmeren na procese pomirenja u ruralnim multietničkim zajednicama u BiH. Prvi i najveći izazov u ovoj zajednici opterećenoj brojnim infrastrukturnim problemima bio je doći do zajedničkog dogovora između Srba i Bošnjaka o tome što je prioritet koji će biti adresiran kroz akciju koja je trebala biti podržana kroz projekat (princip UČEŠĆA U PLANIRANJU i princip RAZVOJA PARTNERSTAVA). Kada je kroz nekoliko javnih zborova odlučeno da se gradi društveni dom, što je prepoznato kao polazna osnova daljnjeg rada savjeta MZ na lokalnom razvoju (princip POSTEPENOG PRISTUPA i princip LOKALNE KORISTI) i kada se formirala proširena multietnička radna grupa (princip RAZVOJA LIDERSTVA), klupko nepovjerenja i apatije se počelo odmotavati.  Od januara 2008. do januara 2009. godine organizirano je ukupno 30 radnih akcija kroz koje je  59 mještana, Bošnjaka i Srba, na volonterskoj osnovi radilo ukupno 2.446 sati na izgradnji doma (princip VOLONTERSKOG RADA). U ovoj akciji nisu bili angažirani izvođači radova, već su mještani sami proveli sve zemljane, betonsko-armiračke, zidarske, tesarske, keramičarske, elektro-instalacijske i stolarske radove. Ukupna vrijednost akcije iznosila je 35.012 KM, od čega je 72% sredstava u novcu, robama i uslugama neophodnih za izgradnju doma prikupljeno od strane zajednice (princip LOKALNIH RJEŠENJA) - 63 pojedinca doniralo je 9.410 KM, 2 vladine institucije 11.797 KM, 8 lokalnih poduzeća 2.000 KM i dvije nevladine organizacije 700 KM (principi RAZVOJA PARTNERSTAVA).

Rezultat nije izostao - izgrađen je i opremljen društveni dom ukupne površine 90m2, sa salom za sastanke, uredom Savjeta MZ i mokrim čvorom. Izgradnjom ovog objekta stanovnici MZ Suha osigurali su mjesto za okupljanje, zajedničko donošenje odluka i planiranje razvojnih inicijativa, kao i za unaprjeđenje kulturnog i društvenog života. Od kad je dom izgrađen on stalno dokazuje svoju svrsishodnost – tu se održavaju lokalni izbori, za mališane Suhe se tu organizira dodjela novogodišnjih paketića, a oni nešto stariji se okupljaju u domu  povodom različitih događanja kao što su predavanja iz oblasti poljoprivrede, edukacije za mlade,  zajedničko gledanje utakmica, igranje društvenih igara, pjesničke večeri, razna veselja i proslave kao na primjer Dan žena, doček Nove godine i dr.. Što je najvažnije, u domu se održavaju javni zborovi i sastanci savjeta MZ tokom kojih mještani zajednički rade na daljnjem razvoju zajednice. Kao rezultat tog rada, provedeni su projekti postavljanja ulične rasvjete, asfaltiranja puteva i izgradnje kanalizacione mreže, pokretanja plasteničkog uzgoja cvijeća, a riješeno je i pitanje prihvata površinskih i otpadnih voda. Osim učešća mještana, ovi projekti, inicirani od savjeta MZ, bili su podržani od više entitetskih ministarstava, lokalne uprave, stranih donatora i domaćih organizacija civilnog društva. Zahvaljujući ovom i nizu drugih sličnih projekata provedenih u opštini / općini Bratunac, rad lokalne uprave postao je transparentniji i usvojene su nove metode rada sa zajednicama prema kojim se prilikom pružanja podrške za projekte u zajednicama od građana očekuje inicijativa i uključivanje kroz davanje doprinosa.MZ Suha je daleko od idealne zajednice i njeni se mještani dalje suočavaju kako sa infrastrukturnim, tako i sa ekonomskim i društvenim izazovima. Ali, MZ Suha danas nije ni nalik onoj zajednici u koju smo došli 2007. godine. Ona je transformirana i u fizičkom i u društvenom smislu i što je najvažnije, sjeme društvenog kapitala koje je tada zasijano polako se širi i sve više ukorjenjuje među ljude u ovoj zajednici.

 

 

na vrh